holistiline regressiooniteraapia

Holistiline regressiooniteraapia

Holistiline regressiooniteraapia on teraapia neile, kes usuvad, et inimene on tervik. Tervikliku inimese keha ja hing on üks ning need toimivad koos ühtse tervikuna. Häire ühes toob kaasa ka häire teistes terviku osades. Selle teraapia käigus kasutatakse erinevaid tehnikaid kuid peamine on rännak oma sisemaailma. Klient on mõnusalt pikali ning tal aidatakse läbi sisenduste minna muutunud teadvuse seisundisse, kus ta kogeb oma sisemaailma. Selline rännak aitab vaadelda ning kogeda oma tundeid ja elus kasutatavaid mustreid vabamalt, ilma hinnangute ja hirmuta. Inimene saab kogeda asju mida ta igapäeva elus ei saa, ei taipa või ei julge. Kogemine aitab teadvustada elu kitsaskohti ja neid on peale rännakut lihtsam analüüsida ja ka muuta.

Tavaliselt võetakse sisemaailma rännakult kaasa tundeid ja kogemusi, mis kas on ununenud või võivad tunduda ka täitsa uudsetena. Selline kogemina avardab maailma ja inimene saab elu jätkata uue perspektiiviga värskena.

Tihtilugu oleme harjunud toimima teatud moel, harjumuspärased mustrid kasvavad meiega koos juba lapsepõlvest. Inimene areneb välja isiksusena juba eelkoolieas ja suur osa meie toimemehhanisme pärineb ajast, mida me väga selgelt enam ei mäleta. Sisemaailma rännakute puhul on oluline jõuda võimalikult varaste kogemusteni probleemi puhul, millele lahendust otsitakse ja seetõttu tähendab see ka lapsepõlve läbi vaatamist mingis osas.

Holistilise teraapia käigus annab terapeut nii kohapeal kui ka kodus tegemiseks harjutusi ja ülesandeid. Need on suunatud rännakust saadud positiivsete kogemuste kinnistamiseks ja edasi arendamiseks.

Holistilises regressiooniteraapias on vestluse osa üldjuhul väiksem ja loetakse, et klient saab suurema kasu midagi tehes kui lihtsalt oma lugu rääkides. See ei tähenda, et terapeut ei huvitu kliendi elust. Kohtumistel uurib terapeut väga detailselt kliendi elu ja maailmanägemuse ning arusaamade kohta, muul juhul ei oskask ta klienti sisemaailma rännakul juhendada ega teaks millal klient vajab suuremat turvalisust ja toetust.

Holistilises regressiooniteraapias on terapeudi tööks viia klient läbi tema kogemuste turvaliselt ja kindlakäeliselt.

Palju rännakuid on justkui šamanistlik töö kuid šamaaniks on siin rändaja ise ja terapeut juhendab teda, et viimane oma sismaailma ära ei eksiks ega niisma seal ringi ei uitaks.

Holistiline regressiooniteraapia sobib sulle kui

  • Usud, et inimene on üks tervik
  • Usud, et peale füüsilise keha on oluline ka hing ja mõte
  • Usud, et elukvaliteedi kasvule aitab kaasa mineviku kogemuste läbitöötamine ja lahti mõtestamine

Holistilisest regressiooniteraapiast saad kaasa

  • Oskuse võtta minevikukogemustest õppetunnid ja lasta neil siis minna
  • Oskuse nautida olevikku ja elada selles
  • Oskuse luua tulevikku ja häid suhteid

Kui sa ei ole enne holistilise regressiooniteraapiaga kokku puutunud soovitame teha läbi holistiline nelik, mis on intensiivne neljakorra teraapia. See tuleb teostada kahe nädala jooksul.

Kui vajad tuge peale holistilist nelikut siis sobib sulle holistilise teraapia üksikseanss.